Projekti


Naši važniji projekti

– renoviranje trafostanica solarnih panela, Villenave, Francuska

– gradilišta Kenow , Werne, Krefeld, Olenex, Njemačka